9. Fala elektromagnetyczna
2020-12-14 20:18

strona główna na komputer

Wersja na telefon

9. Fala elektromagnetyczna

Zadanie

Jaką wartość (w dżulach i elektronowoltach) ma kwant promieniowania elektromagnetycznego (światła) o długości fali w próżni równej 400 nanometrów?

fala elektromagnetyczna - energia fotonu

"Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki. Bo stawia opór."
Antoine de Saint Exupery

"Gdy mówię, że elektron ma pewną ilość ładunku ujemnego, mam po prostu na myśli, że zachowuje się on w pewien określony sposób. Ładunek nie jest jak czerwona farba, substancja, która może być nałożona na elektron i zdjęta z powrotem, jest to po prostu wygodna nazwa dla pewnych fizycznych praw."
Bertrand Russel

Fala elektromagnetyczna - kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego.

Wielkości opisujące falę to

długość fali,
częstotliwość drgań fali,
okres drgań fali
prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

W próżni wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się z prędkością światła oznaczaną literą c. Wartośc prędkości c=299 752 458 m/s

definicja metra w SI - "metr, oznaczenie m, jest to jednostka SI długości. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m⋅ s-1, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej Δν Cs;"

definicja sekundy w SI - "sekunda, oznaczenie s, jest to jednostka SI czasu. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej Δν Cs, to jest częstotliwości nadsubtelnego przejścia w atomach cezu 133 w niezaburzonym stanie podstawowym, wynoszącej 9 192 631 770, wyrażonej w jednostce Hz, która jest równa s-1 "

Planck zaproponował kwantowy charakter energii przenoszonej przez falę elektromagnetyczną.

fala elektromagnetyczna - energia fotonu

Stała Plancka - to podstawowa stała w fizyce atomu, cząsteczki, jądra atomu, cząstek elementarnych, jej wartość to h=6,626⋅10-34J⋅s

Stała Plancka jest przyjęta dokładnie w definicji kilograma - "kilogram, oznaczenie kg, jest to jednostka SI masy. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,626 070 15⋅10-34, wyrażonej w jednostce J⋅ s, która jest równa kg⋅ m2⋅ s-1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i Δν Cs"

Wartość energii jednego kwantu (fotonu) dla fali światła widzialnego po podstawieniu wartości dla fali świetlnej w dżulach i w przeliczeniu na elektronowolty - jednostki energii stosowane w fizyce kwantowej

fala elektromagnetyczna - energia fotonu

32. Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego

POWRÓT DO "FALE"