Strona na telefon

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia łódki pod prąd niż czas płynięcia łódki z prądem.

Wynik końcowy wynik końcowy

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

0288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd

Zadanie - kinematyka

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Rozwiązanie zadania

Wyprowadzenie zależności wyprowadzenie wzorów

Wynik końcowy wynik końcowy

Czy zadania szkolne z fizyki opisują świat realny, czy tylko świat pomyślany?
Zadania te często wydają się mało realne.
Czy są to tylko zmyślenia?
Czy zadania z fizyki mogą pomóc w rozumieniu i poznawaniu świata materialnego, przyrody i techniki?

Kinematyka - względność ruchu

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu.
Nie zajmuje się przyczynami zmian ruchu.
Przyczynami zmian ruchu zajmuje się dynamika.

Zadanie z kinematyki ruchu jednostajnego

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia łódki pod prąd niż czas płynięcia łódki z prądem.

Wyprowadzenie zależności Rozwiązanie zadania - wyprowadzenie wzorów

Wynik końcowy Rozwiązanie zadania - wynik końcowy

Opis ruchu zawsze związany jest z wyborem układu odniesienia.
Czasami jest to układ domyślny, czasami trzeba go dokładnie określić.

ATOMMechanikaOPTYKAgrawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, EnergiaSzybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGUDynamika, Elektromagnetyzm,    

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Dodawanie wektorów prędkości
Odejmowanie wektorów prędkości
Względność prędkości
Układy odniesienia

Zadanie z kinematyki ruchu jednostajnego

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

Zakładamy, że:


Powrót na początek strony

Rozwiązanie zadania - wyprowadzenie wzorów

Ruch z prądem rzeki i pod prądPowrót na początek strony

Powrót na początek strony

Do wyprowadzonych wzorów podstawimy wartości liczbowe.

Rozwiązanie zadania - wynik końcowy

Ruch z prądem rzeki i pod prąd Powrót na początek strony ATOMMechanika, OPTYKA, grawitacjaElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Powrót na początek strony

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?