Strona główna na telefon

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Zadanie - siła elektrodynamiczna

W jednorodnym polu magnetycznym B=2 militesle umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o długości l=40 cm.

Przez przewodnik płynie stały prąd o natężeniu I=10 amperów.

Obliczyć wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Niech siła wypadkowa działająca na przewodnik będzie równa sile elektrodynamicznej.

Z jakim przyspieszeniem poruszać się będzie przewodnik wykonany z miedzi, jeśli jego promień równy jest 1 milimetr?

Rozwiązanie - spis zagadnień

1. Własności siły elektrodynamicznej

2. Wielkości występujące we wzorze na siłę elektrodynamiczną

3. Wartość siły elektrodynamicznej

4. Warunki kiedy siłą elektrodynamiczna jest równa zero

5. Maksymalna wartość siły elektrodynamicznej

6. Dane z zadania

7. Obliczenie wartości siły elektrodynamicznej.

8. Druga zasdada dynamiki

9. Obliczenie masy drutuj

10. Obliczenie przyspieszenia drutu

Ważne pojęcia

Magnetyzm.
Siła elektrodynamiczna.

Zadanie

W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.

Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Założyć, że indukcja pola magnetycznego jest prostopadła do pręta.

Rozwiązanie

Wykorzystamy wzór opisujący wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

1. Własności siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

2. Wielkości występujące we wzorze na siłę elektrodynamiczną

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

3. Wartość siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

4. Warunki kiedy siłą elektrodynamiczna jest równa zero

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

5. Maksymalna wartość siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

6. Dane z zadania

siła elektrodynamiczna

Indukcja pola magnetycznego - 2 militesle.

Długość przewodnika znajdującego się w polu magnetycznym 0,40 metra.

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik 10 amperów.

Powrót na początek strony

7. Obliczenie wartości siły elektrodynamicznej

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

8. Druga zasada dynamiki

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

9. Obliczenie masy drutu

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

10. Obliczenie przyspieszenia drutu

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?