99. Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk
2021-02-02 18:30

Strona na telefon

99. Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk

Zadanie

Z działa o masie M=1000 kg wystrzelono pocisk o masie m=1 kg .

W chwili wylotu z lufy pocisk ma prędkość o wartości v=400 metrów na sekundę .

Działo ulega odrzuceniu w przeciwną stronę niż leci pocisk.

Obliczyć szybkość odrzutu działa - szybkość chwilową w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę.

Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk

Dynamika operuje wieloma swoistymi pojęciami.
Jednym z nich jest pęd.
Pęd to wielkość wektorowa.

Ważnym prawem dynamiki jest zasada zachowania pędu.

Zjawisko odrzuty towarzyszy wystrzałowi w każdej broni palnej, nawet w tzw. działach bezodrzutowych.

Przykład rozwiązania zadania na wykorzystanie zasady zachowania pędu

Zadanie

Z działa o masie M=1000kg wystrzelono pocisk o masie m=1kg .

W chwili wylotu z lufy pocisk ma prędkość o wartości v=400 metrów na sekundę .

Działo ulega odrzuceniu w przeciwną stronę niż leci pocisk.

Obliczyć szybkość odrzutu działa - szybkość chwilową w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę.

Rozwiązanie

Działo i pocisk tworzą układ zamknięty - do dalszych rozważań przyjmujemy istnienie wyłącznie oddziaływań między działem i pociskiem.

Przyjmujemy , że:

masa działa jest stała

i

masa pocisku jest stała.

Dane

M=1000 kg - masa działa

m=1 kg – masa pocisku

v=400 m/s – prędkość pocisku w chwili wylotu z lufy,

Szukane

u =? - prędkość działa w chwili wylotu pocisku z lufy.

EM = ? - energia mechaniczna działa w chwilę po wystrzale

W układzie działo-pocisk zachowany jest pęd - nie ma oddziaływań zewnętrznych w stosunku do układu działo-pocisk (oddziaływania grawitacyjne w chwili wystrzału możemy pominąć).

Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty