Strona na telefon

1020_03. Powiększenie mikroskopu

Mikroskop to jeden z podstawowych układów soczewek. Najprostszy mikroskop składa się z dwóch soczewek skupiających. Jedna soczewka, obiektyw, daje obraz rzeczywisty. Druga soczewka, okular, daje obraz pozorny.

Zadanie

Wyprowadzić wzór na powiększenie mikroskopu.

Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

1. Powiększenie mikroskopu
2. Wzory wyjściowe
3. Wyprowadzanie wzoru
4. Przybliżenia i wzór końcowy

Mikroskop składa się z dwóch układów soczewek pracujących jak dwie soczewki skupiające.

Pierwszy układ to obiektyw, drugi - okular.

Obiektyw daje obraz rzeczywisty, okular zaś - obraz pozorny.

Najprostszy mikroskop składa się z dwóch soczewek skupiających:
- jedna to obiektyw
- druga to okular.

optyka optyka optyka optyka

Obiektyw daje obraz rzeczywisty powiększony - przedmiot znajduje się w odległości większej niż jedna ogniskowa, ale mniejszej niż dwie ogniskowe.

Okular daje obraz pozorny, prosty, powiększony w porównaniu z obrazem z obiektywu.

Oko widzi obraz wielokrotnie powiększony - powiększenie jest równe iloczynowi powiększeń obiektywu i okularu.

Wyprowadzimy zależność (wzór) na powiększenie mikroskopu w zależności od własności skupiających soczewek (ogniskowych) i ich odległości od siebie.

Powiększenie mikroskopu

1. Powiększenie mikroskopu

optyka

p1 - powiększenie obiektywu

p2 - powiększenie okularu

l - odległość okularu od obiektywu

d - odległość dobrego widzenia

f1 - ogniskowa obiektywu

f2 - ogniskowa okularu

p - powiększenie mikroskopu
Powrót na początek strony

2. Wzory wyjściowe

optyka

H - wysokość obrazu

h - wysokość przedmiotu

h1 - wysokość obrazu wytworzonego przez obiektyw

x - odległość przedmiotu od obiektywu

y1 - odległość obrazu wytworzonego przez obiektyw od obiektywu

y2 - odległość obrazu wytworzonego prze okular od okularu

l - odległość obiektywu od okularu

x2=l-y1 - odległość obrazu wytworzonego przez obiektyw od okularu

Powiększenie mikroskopu jest równe iloczynowi powiększenia obiektywu i powiększenia okularu

Obraz otrzymany z obiektywu jest obrazem rzeczywistym, obraz otrzymany z okularu jest obrazem pozornym. Do obliczeń bierzemy wartości odległości przedmiotu od soczewki i wartości odległości obrazów od soczewek.

Dla okularu przedmiotem świecącym jest obraz wytworzony przez obiektyw.

Powrót na początek strony

3. Wyprowadzanie wzoru

optyka Powrót na początek strony

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?