Strona na telefon

1020_05. Optyka - okulary

Podstawowe wady wzroku to krótkowidztwo i dalekowidztwo. Krótkowidz dobrze widzi przedmioty znajdujące się blisko oka, dekowidz natomiast dobrze widzi przedmioty znajdujące się daleko od oka.

Zadanie

Jak dobrać okulary dla krótkowidza, jak dla dalekowidza?

Rozwiązanie

1. Wady wzroku
2. Równanie soczewki
3. Warunek korekcji dla krótkowidza i dla dalekowidza
4. Okulary dla krótkowidza i dla dalekowidza

Okulary i wady wzroku.

Do oka możemy zastosować równanie soczewki dla przedmiotu świecącego i powstałego obrazu.

Obraz w oku powstaje na siatkówce.
Obraz ten jest odwrócony, pomniejszony i rzeczywisty.

Odległość obrazu od soczewki jest prawie stała - zależy od samego oka, jego rozmiarów.

Do układu okulary - oko zastosujemy również równanie soczewki.

1. Wady wzroku

Podstawowe wady wzroku to krótkowidztwo lub dalekowidztwo.
Oznacza to, że dobrze widziany przedmiot znajduje się w innej odległości niż typowa odległość dobrego widzenia - 0,25 metra.

równanie soczewki dla oka i okularów

Równanie soczewki sferycznej cienkiej
Zastosujemy równanie soczewki cienkiej.

Wykorzystamy je dla soczewki oka i dla soczewki okularów

Zdolność skupiającą dwóch soczewek dodamy.

Wielkości występujące w równaniach

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

y - odległość obrazu od soczewki oka

f - ogniskowa soczewki oka

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów

f1 - ogniskowa soczewki okularówPowrót na początek strony

2. Równanie soczewki

Korzystamy z równania soczewki cienkiej.

Odległość obrazu od soczewki jest ujemna - obraz jest pozorny.

równanie soczewki dla oka z okuramia

Wielkości występujące w równaniach

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

y - odległość obrazu od soczewki oka

f - ogniskowa soczewki oka

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów

f1 - ogniskowa soczewki

Otrzymujemy wyrażenie na ogniskową soczewki okularów korekcyjnych.
Powrót na początek strony

3. Warunek korekcji dla krótkowidza i dla dalekowidza

soczewka dla oka krótkowidza i dalekowidza

Dla krótkowidza okulary mają ogniskową soczewki ujemną.

Nazywamy te okulary potocznie ujemnymi (minusami).

Dla dalekowidza okulary mają zdolność skupiającą dodatnią - ogniskowa soczewki jest dodatnia.

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów (przeciętnie)

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

f1 - ogniskowa soczewki okularów korekcyjnych

Zdolność skupiająca soczewek ("plusy" lub "minusy") obliczamy jako odwrotności ogniskowej soczewki wyrażonej w metrach.

Powrót na początek strony

4. Okulary dla krótkowidza i dla dalekowidza

zdolności skupiające soczewek okularów dla krótkowidza i dla dalekowidza Powrót na początek strony

Wynik obliczeń

Dla krótkowidza stosujemy okulary z ujemną zdolnością skupiającą.

Dla dalekowidza stosujemy okulary o dodatniej zdolności skupiającej - soczewki skupiające w powietrzu.

Obliczenia określają w sposób przybliżony potrzebne szkła korekcyjne.

Jedynym skutecznym sposobem doboru szkieł jest badanie wzroku w gabinecie okulistycznym.

Oprócz krótkowidztwa i dalekowidztwa występują inne wady wzroku.

Ze względu na złożony charakter tych wad nie można ich analizować w fizyce szkolnej.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?