1074. Prawo powszechnej grawitacji. Pierwsza prędkość kosmiczna
2021-08-14

Strona główna na telefon

Prawo powszechnej grawitacji. Pierwsza prędkość kosmiczna

Isaac Newton proponując prawo powszechnej grawitacji otworzył drogę do wyjaśniania ruchów obiektów kosmicznych.

Jak ciała poruszają się, gdy działa na nie tylko siła grawitacji? Oprócz spadku swobodnego należy rozpatrzeć ruch w, którym ciało nigdy nie dotknie Ziemi, a działa na nie tylko siła wzajemnego oddziaływania z Ziemią.

Takim specyficznym ruchem bez kontaktu z Ziemią jest ruch satelity Ziemi po orbicie kołowej.

Jaką prędkość musi mieć satelita względem Ziemi, aby Ziemię okrążał i nigdy nie spadł na Ziemię?

Najpierw rozpatrzeć trzeba przypadek, gdy nie uwzględniamy sił oporu atmosfery ziemskiej i Ziemię potraktujemy jako idealną kulę.

Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy dla poziomu powierzchni Ziemi czyli dla odległości od środka Ziemi równej promieniowi Ziemi. Oznacza to, że satelita powinien ślizgać się tuż przy powierzchni Ziemi.

Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy z warunku na siłę dośrodkową potrzebną do utrzymania satelity (lub innego ciała) na orbicie kołowej w pobliżu jakiegoś ciała niebieskiego (planety, planetoidy, księżyca).

Zakładamy, że ciało poruszające się po orbicie kołowej wokół ciała niebieskiego ma bardzo małe rozmiary - traktujemy je jako ciało punktowe.

Masa ciała poruszającego się wokół ciała niebieskiego jest bardzo mała w porównaniu z masą ciała niebieskiego.

Ciało poruszające się wokół ciała niebieskiego nazywamy satelitą tego ciała.

Rzeczywiste satelity poruszają się na pewnej wysokości nad powierzchnią ciała niebieskiego.

Pierwsza prędkość kosmiczna

Przyspieszenie dośrodkowe ma wartość równą ilorazowi kwadratu prędkości przez promień okręgu, po którym ciało się porusza.

Źródłem siły dośrodkowej jest siła grawitacyjnego oddziaływania między tymi ciałami.

Prędkość ma kierunek styczny do okręgu po którym ciało się porusza

vI - pierwsza prędkość kosmiczna

G - stała grawitacji

M - masa ciała niebieskiego wokół którego ma krążyć "małe" ciało

R - promień ciała niebieskiego (zakładamy kulisty kształt tego ciała)

PRAWO powszechnej grawitacji

Prawo powszechnej grawitacji sformułowane zostało przez Isaaca Newtona. Prawo to określa siłę, z jaką ciała oddziałują na siebie.

Oddziaływanie grawitacyjne, jak każde inne, jest oddziaływaniem wzajemnym. Ciało pierwsze przyciąga ciało drugie, a ciało drugie przyciąga ciało pierwsze. Obie siły mają tę samą wartość i ten sam kierunek.

Siła jest wektorem, więc podstawowe sformułowanie prawa powszechnej grawitacji ma postać wektorową.

Wzór na siłę grawitacji musi zawierać kierunek i zwrot działania siły. Kierunek ten określony jest przez wektor łączący środki ciał. Jeśli wektor ten poprowadzimy od ciała pierwszego do ciała drugiego, to wektor ten określa kierunek siły działającej na oba ciała. Określa też zwrot wektora siły działającej na pierwsze ciało jako zgodny z tym wektorem i zwrot siły działającej na ciało drugie jako przeciwny.

PRAWO powszechnej grawitacji

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?