Strona główna na telefon

Siła dośrodkowa

Z analizy kinematycznej ruchu krzywoliniowego wynika, że w ruchu takim wystepuje przyspieszenie dośrodkowe. Do uzyskania przyspieszenia konieczna jest siła (w układzie inercjalnym). Siła dośrodkowa jest niezbędna do tego, by ciało zmieniało kierunek ruchu. Pytanie brzmi - jakie jest Ľródło siły.

Każdy ruch krzywoliniowy jest ruchem przyspieszonym - zmienia się prędkość, bo zmienia się kierunek prędkości.

Szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego jest ruch po okręgu.

W ruchu po okręgu wystepuje ciągła zmiana kierunku prędkości. Zmianę kierunku prędkości opisuje przyspieszenie dośrodkowe.

Siła dośrodkowa to siła potrzebna do utrzymania ciała w ruchu po okręgu lub do zmiany kierunku ruchu.

Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości ciała.

Źródłem siły dośrodkowej są różne oddziaływania: siła grawitacji, siła elektryczna, siła Lorentza, siła sprężystości.

Najprostszym przykładem siły dośrodkowej jest siła potrzebna do utrzymania ciała w ruchu po okręgu ze stałą wartością prędkości w ruchu bez sił oporu.

Zakładamy, że ciało ma rozmiary małe lub nieistotne do analizy ruchu.

Niech ciało porusza się po okręgu ze stałą szybkością (ruch jednostajny po okręgu).

Ciało poruszające się po okręgu zmienia prędkość - zmienia się kierunek prędkości.

Oznacza to, że ciało porusza się ruchem przyspieszonym.

Przyspieszenie to wpływa tylko na zmianę kierunku prędkości (ruchu).

Przyspieszenie to skierowane jest do środka okręgu.

Przyspieszenie to nazywamy przyspieszeniem dośrodkowym.

Dla uzyskania przyspieszenia dośrodkowego konieczna jest siła dośrodkowa - wzór podany niżej określa jej wartość.

Wzór ten nie podaje Ľródła siły.

Wzór na silę dośrodkową

Siła dośrodkowa

ad - przyspieszenie dośrodkowe

v - prędkość ciała w ruchu po okręgu (wartość)

r - promień okręgu po którym porusza się ciało

Fd - siła dośrodkowa

m - masa ciała poruszającego się po okręgu

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?