Strona główna na telefon

1074_slownik_s

Siła

Siła jest miarą oddziaływania.

Oddziaływania uwidaczniają się poprzez skutki.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje skutków oddziaływań - statyczne i dynamiczne.

Tradycyjnie wyróżniamy wiele rodzajów sił - np. tarcie, elektryczne, magnetyczne, jądrowe, grawitacyjne, lepkość, przyleganie, nacisk, sprężyste itd.

Wszystkie wymienione oddziaływania mozna wytłumaczyć przez oddziaływania podstawowe.

Ważne pytanie dotyczące oddziaływań - jak przenoszone są oddziaływania?

Siła w Wikipedii

Siła w Fizykonie

Siła elektrodynamiczna

Siła elektrodynamiczna jest to siła jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem.

Siła grawitacji

Siła grawitacji to siła jaką oddziałują na siebie każde dwa ciała. Oznacza to, że siła ta występuje niezależnie od własności elektrycznych i magnetycznych tych ciał. Siła ta zależy od mas tych ciał.

Siła Lorentza

Siłą Lorentza nazywamy siłę działającą na poruszającą się w polu magnetycznym naładowaną cząstkę.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?