Spis wzorów z fizyki
2020-09-07 20:30

71. Natężenie pola elektrostatycznego

72. Wartość natężenia pola elektrostatycznego

73. Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego

74. Energia potencjalna układu ładunków elektrycznych

75. Pojemność elektryczna układu kondensatorów połączonych szeregowo

76. Pojemność elektryczna układu kondensatorów połączonych równolegle

77. Napięcie elektryczne definiujemy jako iloraz pracy wykonanej w trakcie przesuwania ładunku elektrycznego w polu elektrycznym przez wartość tego ładunku.

78. Zależność między napięciem elektrycznym a natężeniem pola

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałegol

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe