Jednostki prędkości

Ruch jednostajnie przyspieszony

     Strona główna       Ruch      Siły      Energia      Prąd      Atom     Szybkość średnia     Chemia

Wzory - ruch - prostoliniowy jednostajny

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Przyspieszenie chwilowe ruchu punktu materialnego

(3kB) wzór na przyspieszenie średnie ruchu punktu materialnego - postać skalarna

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała jest wielkością wektorową

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała to wektor - a

Zmiana wektora prędkości ruchu ciała to Δ v. Zmiana wielkości fizycznej to inaczej przyrost tej wielkości,

Prędkość ruchu ciała w chwili początkowej to wektor v1

Wektor prędkości ruchu ciała w chwili t2 to wektor v2

Czas trwania zmiany prędkości ruchu ciała to skalar, czyli Δ t

Początek pomiaru to czas (chwila) t1 - to skalar (początek pomiaru czasu)

Skalar t2 oznacza koniec mierzonego przedziału czasu

Przyspieszenie średnie jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu od t1 do t2.

Zadanie

Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3 N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek. Rozwiązanie zadania

Zadanie - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy

Obliczyć pierwszą prędkość vI kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi R oraz średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi ρ i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vIZ=7,9km/s. Rozwiązanie zadania
Więcej zadań z mechaniki Mechanika - spis rozwiązanych zadań

Spis rozwiązanych zadań dotyczących ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym

Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

Mechanika - zadanie z dynamiki

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa). Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f. Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) a powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
Obliczyć wartość siły zewnętrznej F, która powodowała ten ruch. Rozwiązanie - Ruch ciała na równi

Mechanika - zadanie z dynamiki

Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jaki jest promień r orbity satelity geostacjonarnego? Na jakiej wysokości h nad Ziemią znajduje się orbita satelity geostacjonarnego? Jaka jest prędkość v liniowa satelity geostacjonarnego? Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar na orbicie geostacjonarnej? Rozwiązane zadanie - satelita geostacjonarny

Elektromagnetyzm - zadanie z prądu elektrycznego

Dwie żarówki o mocy nominalnej P=100 watów=200W przystosowane do napięcia zasilania Unom=230 wolt=230V połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)? Jaką moc pobiera każda żarówka? Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ? Rozwiązanie zadania

Przykład zadania z dynamiki

Wędkarz o masie m1 siedzi w łódce masie m2 na jej rufie. Łódka i wędkarz są nieruchome względem brzegu. W chwili początkowej wędkarz wstaje i przechodzi na dziób łodzi. Obliczyć zmianę położenia łodzi względem brzegu, jeżeli długość łodzi jest równa l. Zakładamy, że wędkarz porusza się ze stałą prędkością przez całą długość łódki. Więcej - zastosowanie zasady zachowania pędu - rozwiązanie

Przykładowe rozwiązane zadanie z kinematyki

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki. Obliczyć prędkość u prądu rzeki względem brzegu i prędkość uw łódki względem wody. Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (czyli na "stojącej" wodzie).

Więcej przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

Przykład zadania

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
Elektromagnetyzm,

Przykład zadania z indukcji elektromagnetycznej

Grube miedziane szyny tworzą literę U. Szyny te umieszczone są w jednorodnym polu magnetycznym B. Pole magnetyczne ma kierunek pionowy - prostopadły do górnej płaszczyzny szyn. Po szynach ślizga się ze stałą szybkością v prosty przewodnik o oporze R. Znaleźć natężenie I prądu płynącego w tym obwodzie.

Przykład zadania z drgań

Jaką szybkość należy nadać
kulce wiszącej na nitce
o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

Przykład zadania z termodynamiki

Do wody o masie m1 i temperaturze początkowej t1 wrzucamy rozgrzaną bryłę żelaza o masie m2.
Po wymieszaniu wody ustala się równowaga cieplna inaczej równowaga termodynamiczna - woda i bryła żelaza mają tę samą temperaturę.
Jaka była temperatura ciała wrzuconego do wody?

Przykład zadania z optyki

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe
ma promień krzywizny r. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła? Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm Określić własności obrazu i powiększenie.

Przykład zadania z budowy atomu

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa 13,6 elektronowolta
obliczyć energię elektronu
znajdującego się na dalszych orbitach (czyli w stanie wzbudzonym).

Elektromagnetyzm - spis


Zjawiska fotoelektryczne - zadania

Katalog Stron Edukacyjnych


0288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd
Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12km/h.
Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
4002. Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Wartość siły Ziemia-Księżyc Grawitacja Oporność zastępcza układu oporników Względność prędkości Siła elektrodynamiczna. Mechanika - spis zadań Optyka - spis Termodynamika - spis Elektromagnetyzm - spis Drgania - spis Fizyka - ogólnie Atom - spis

 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • Przemiana adiabatyczna gazu doskonałegol

  Spisy rozwiązanych zadań

 • ATOM,
 • Mechanika,
 • OPTYKA,
 • grawitacja,
 • Elektrostatyka,
 • Magnetyzm,
 • Prąd elektryczny,
 • Energia,
 • Szybkość ruchu,
 • Kinematyka,
 • RUCH PO OKRĘGU,
 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

 • Kilka linków z historii

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Na luzie

  FAJNE! - Allani.pl - Dobierz zestaw