Prędkość średnia ciała punktowego

Prędkość średnia - definicja

prędkość średnia ruchu punktu materialnego

Ciało w ciągu 2 sekund przesunęło się o wektor Δr=[3; 2; 4]m. Obliczyć prędkość średnią ciała.

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

wektor - vśr - prędkość średnia ruchu ciała

wektor - Δ r - przemieszczenie ciała

skalar - Δ t - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia - obliczenie z definicji

obliczenie prędkości średniej ruchu punktu materialnego

Prędkość średnia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Prędkość średnia - obliczenie z definicji

obliczenie wartości prędkości średniej ruchu punktu materialnego

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

506. Jednostki prędkości

140. Ruch jednostajnie przyspieszony

595. Wzory - ruch - prostoliniowy jednostajny

596. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

9600. Elektromagnetyzm - spis

9800. Drgania - spis

 • 9900. Fizyka - ogólnie
 • 9700. Atom - spis

  Kinematyka - ruch po okręgu

  Elektrostatyka

  Magnetyzm - spis

  Prąd elektryczny

 • 9201. Optyka geometryczna - spis

  9604. Siła Lorentza

  9012. Ruch z tarciem

 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • 1046. Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

  Słownik

  1020. Powiększenie mikroskopu

  1018. Hydrostatyka

  Siła dośrodkowa

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Spisy rozwiązanych zadań

  Spisy rozwiązanych zadań

  9700. ATOM

  9000. Mechanika

  9200. OPTYKA

  9005. grawitacja

  9601. Elektrostatyka

  9602. Magnetyzm,

  9603. Prąd elektryczny,

  9006. Energia,

  Szybkość ruchu,

  Kinematyka

  9003. RUCH PO OKRĘGU

  9002. Dynamika

  9600. Elektromagnetyzm

  Rzuty

  Kilka linków z historii

  Starożytny Rzym

  Ancient Rome - po angielsku

  Starożytny Egipt

 • Starożytna Grecja

  Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe

  Zadanie 44

  Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3 N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek. Rozwiązanie zadania

  Zadanie 444 - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy

  Obliczyć pierwszą prędkość vI kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi R oraz średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi ρ i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vIZ=7,9km/s. Rozwiązanie zadania
  Więcej zadań z mechaniki Mechanika - spis rozwiązanych zadań

  Spis rozwiązanych zadań dotyczących ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym

  9604. Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

  Mechanika - zadanie z dynamiki 426

  Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa). Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f. Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) a powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
  Obliczyć wartość siły zewnętrznej F, która powodowała ten ruch. 426. Rozwiązanie - Ruch ciała na równi

  Mechanika - zadanie z dynamiki 446

  Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jaki jest promień r orbity satelity geostacjonarnego? Na jakiej wysokości h nad Ziemią znajduje się orbita satelity geostacjonarnego? Jaka jest prędkość v liniowa satelity geostacjonarnego? Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar na orbicie geostacjonarnej? 446. Rozwiązane zadanie - satelita geostacjonarny

  Elektromagnetyzm - zadanie z prądu elektrycznego 235

  Dwie żarówki o mocy nominalnej P=100 watów=200W przystosowane do napięcia zasilania Unom=230 wolt=230V połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)? Jaką moc pobiera każda żarówka? Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ? Rozwiązanie zadania

  Przykład zadania z dynamiki 967

  Wędkarz o masie m1 siedzi w łódce masie m2 na jej rufie. Łódka i wędkarz są nieruchome względem brzegu. W chwili początkowej wędkarz wstaje i przechodzi na dziób łodzi. Obliczyć zmianę położenia łodzi względem brzegu, jeżeli długość łodzi jest równa l. Zakładamy, że wędkarz porusza się ze stałą prędkością przez całą długość łódki. 967. Więcej - zastosowanie zasady zachowania pędu - rozwiązanie

  Przykładowe rozwiązane zadanie z kinematyki 286

  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
  Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki. Obliczyć prędkość u prądu rzeki względem brzegu i prędkość uw łódki względem wody. Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (czyli na "stojącej" wodzie).

  Więcej 286. przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

  Przykład zadania 596

  596. Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

  Elektromagnetyzm

  Przykład zadania z indukcji elektromagnetycznej - 405

  Grube miedziane szyny tworzą literę U. Szyny te umieszczone są w jednorodnym polu magnetycznym B. Pole magnetyczne ma kierunek pionowy - prostopadły do górnej płaszczyzny szyn. Po szynach ślizga się ze stałą szybkością v prosty przewodnik o oporze R. Znaleźć natężenie I prądu płynącego w tym obwodzie.

  Przykład zadania z drgań 424

  Jaką szybkość należy nadać
  kulce wiszącej na nitce
  o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

  Przykład zadania z termodynamiki 496

  Do wody o masie m1 i temperaturze początkowej t1 wrzucamy rozgrzaną bryłę żelaza o masie m2.
  Po wymieszaniu wody ustala się równowaga cieplna inaczej równowaga termodynamiczna - woda i bryła żelaza mają tę samą temperaturę.
  496. Jaka była temperatura ciała wrzuconego do wody?

  Przykład zadania z optyki 567

  567. Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe
  ma promień krzywizny r. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła? Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm Określić własności obrazu i powiększenie.

  Przykład zadania z budowy atomu 430

  Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa 13,6 elektronowolta
  430. obliczyć energię elektronu
  znajdującego się na dalszych orbitach (czyli w stanie wzbudzonym).

  9600. Elektromagnetyzm - spis

  1046. Zjawiska fotoelektryczne - zadania

  288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd
  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
  4002. Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?