Przyspieszenie średnie ruchu punktu materialnego - składowa wzdłuż osi x-ów

(3kB) wzór na przyspieszenie średnie ruchu punktu materialnego - postać skalarna
Przyspieszenie średnie ruchu punktu materialnego - składowa wzdłuż osi x-ów

Przyspieszenie średnie ruchu ciała jest wielkością wektorową

Przyspieszenie średnie ruchu ciała to wektor - aśr

Współrzędną x-ową przyspieszenia ruchu ciała oznaczamy jako ax

Zmiana współrzędnej x-owej wektora prędkości ruchu ciała Δ vx. Zmiana wielkości fizycznej to inaczej przyrost tej wielkości.

Współrzędna x-owa wektora prędkość ruchu ciała w chwili początkowej to vx,1

Współrzędna x-owa wektora prędkości ruchu ciała w chwili t2 to vx,2

Czas trwania zmiany prędkości ruchu ciała to skalar, czyli Δ t

Początek pomiaru to czas (chwila) t1 - to skalar (początek pomiaru czasu)

Skalar t2 oznacza koniec mierzonego przedziału czasu

Przyspieszenie średnie jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu od t1 do t2.

Przykład rachunkowy

Ciało w ciągu 2 sekund przesunęło się o wektor Δr=[3,2,4]m. Obliczyć prędkość średnią ciała.

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

wektor - vśr - prędkość średnia ruchu ciała

wektor - Δ r - przemieszczenie ciała

skalar - Δ t - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość srednia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

Jednostki prędkości

Ruch jednostajnie przyspieszony

Wzory - ruch - prostoliniowy jednostajny

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • Przemiana adiabatyczna gazu doskonałegol

  Spisy rozwiązanych zadań

 • ATOM,
 • Mechanika,
 • OPTYKA,
 • grawitacja,
 • Elektrostatyka,
 • Magnetyzm,
 • Prąd elektryczny,
 • Energia,
 • Szybkość ruchu,
 • Kinematyka,
 • RUCH PO OKRĘGU,
 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

  Kilka linków z historii

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku
 • Dziedzictwo kulturowe

  Na luzie

  FAJNE! - Allani.pl - Dobierz zestaw
 • Zadanie 44

  Tocząca się kulka o masie m=200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość s=30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi FT=3 N. Jaka była prędkość v kuli w chwili uderzenia o klocek. Rozwiązanie zadania

  Zadanie 444 - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy

  Obliczyć pierwszą prędkość vI kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi R oraz średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi ρ i pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa vIZ=7,9km/s. Rozwiązanie zadania
  Więcej zadań z mechaniki Mechanika - spis rozwiązanych zadań

  Spis rozwiązanych zadań dotyczących ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym

  Siła Lorentza - spis rozwiązanych zadań

  Mechanika - zadanie z dynamiki 426

  Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa). Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f. Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) a powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.
  Obliczyć wartość siły zewnętrznej F, która powodowała ten ruch. Rozwiązanie - Ruch ciała na równi

  Mechanika - zadanie z dynamiki 446

  Satelita geostacjonarny "wisi" stale nad tym samym punktem Ziemi. Jaki jest promień r orbity satelity geostacjonarnego? Na jakiej wysokości h nad Ziemią znajduje się orbita satelity geostacjonarnego? Jaka jest prędkość v liniowa satelity geostacjonarnego? Jakie jest przyspieszenie dośrodkowe ar na orbicie geostacjonarnej? Rozwiązane zadanie - satelita geostacjonarny

  Elektromagnetyzm - zadanie z prądu elektrycznego 235

  Dwie żarówki o mocy nominalnej P=100 watów=200W przystosowane do napięcia zasilania Unom=230 wolt=230V połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt. Jaka jest moc wydzielana przez cały układ (obie żarówki razem)? Jaką moc pobiera każda żarówka? Jakie jest natężenie prądu zasilającego cały układ? Rozwiązanie zadania

  Przykład zadania z dynamiki 967

  Wędkarz o masie m1 siedzi w łódce masie m2 na jej rufie. Łódka i wędkarz są nieruchome względem brzegu. W chwili początkowej wędkarz wstaje i przechodzi na dziób łodzi. Obliczyć zmianę położenia łodzi względem brzegu, jeżeli długość łodzi jest równa l. Zakładamy, że wędkarz porusza się ze stałą prędkością przez całą długość łódki. Więcej - zastosowanie zasady zachowania pędu - rozwiązanie

  Przykładowe rozwiązane zadanie z kinematyki 286

  Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
  Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki. Obliczyć prędkość u prądu rzeki względem brzegu i prędkość uw łódki względem wody. Obliczyć prędkość prądu rzeki i prędkość łódki względem wody (czyli na "stojącej" wodzie).

  Więcej przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

  Przykład zadania 596

  Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
  Elektromagnetyzm,

  Przykład zadania z indukcji elektromagnetycznej - 405

  Grube miedziane szyny tworzą literę U. Szyny te umieszczone są w jednorodnym polu magnetycznym B. Pole magnetyczne ma kierunek pionowy - prostopadły do górnej płaszczyzny szyn. Po szynach ślizga się ze stałą szybkością v prosty przewodnik o oporze R. Znaleźć natężenie I prądu płynącego w tym obwodzie.

  Przykład zadania z drgań 424

  Jaką szybkość należy nadać
  kulce wiszącej na nitce
  o długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?

  Przykład zadania z termodynamiki 496

  Do wody o masie m1 i temperaturze początkowej t1 wrzucamy rozgrzaną bryłę żelaza o masie m2.
  Po wymieszaniu wody ustala się równowaga cieplna inaczej równowaga termodynamiczna - woda i bryła żelaza mają tę samą temperaturę.
  Jaka była temperatura ciała wrzuconego do wody?

  Przykład zadania z optyki 567

  Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe
  ma promień krzywizny r. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła? Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm Określić własności obrazu i powiększenie.

  Przykład zadania z budowy atomu 430

  Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa 13,6 elektronowolta
  obliczyć energię elektronu
  znajdującego się na dalszych orbitach (czyli w stanie wzbudzonym).

  Elektromagnetyzm - spis


  Zjawiska fotoelektryczne - zadania

  Katalog Stron Edukacyjnych

  0288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd
  Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20km/h (względem brzegu rzeki), a pod z prędkością 12km/h.
  Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.
  4002. Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

  2015-03-10


  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


  kontakt