Kinematyka punktu materialnego
2020-09-07 11:37

Strona główna

Kinematyka punktu materialnego

wersja na telefon

1. Zadanie

Ciało o znikomych rozmiarach porusza się po ustalonym torze.

W chwili początkowej zarejestrowano przebytą drogę 3,1 m i prędkość początkową 2,3 m/s.

Dalej ciało poruszało się ruchem przyspieszonym ze stałą wartością przyspieszenia 1,3 m/s2 zwróconym stale w stronę ruchu ciała.

Stosując model ruchu punktu materialnego obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu czasu 3,8 s.

kinematyka punktu materialnego

wersja na telefon

2. Obliczenia

Podstawiamy dane do wzoru i obliczamy. Wynik przybliżamy do dwóch miejsc znaczących po wykonaniu wszystkich obliczeń.

kinematyka punktu materialnego

3. Obliczenie średniej prędkości

Obliczyć średnią szybkość ruchu ciała

Najpierw wyprowadzimy wzór. Korzystamy z definicji - szybkość średnia to iloraz drogi przez czas jej przebycia.

Otrzymany wzór wiąże ze sobą szybkość początkową, przyspieszenie i czas trwania ruchu. Znika we wzorze droga.

kinematyka punktu materialnego

4. Obliczenia rachunkowe

Do otrzymanego wzoru podstawiamy dane z zadania

kinematyka punktu materialnego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?