1144. Kinematyka punktu materialnego
2020-12-05 17:13

Strona główna

Kinematyka punktu materialnego

wersja na telefon

Metody opisu i analizy ruchu po linii prostej można często zastosować do ruchu po dowolnym ustalonym wcześniej torze.

1. Zadanie

Ciało o znikomych rozmiarach (punkt materialny, czastka) porusza się po ustalonym torze po linii prostej.

W chwili początkowej t0 zarejestrowano położenie cząstki x0=3,1 m i prędkość v0=2,3 m/s.

Dalej ciało poruszało się ruchem przyspieszonym ze stałą wartością przyspieszenia a0=1,3 m/s2 zwróconą stale w stronę ruchu ciała.

Stosując model ruchu punktu materialnego obliczyć położenie ciała po upływie czasu Δt=3,8 s od chwili początkowej t0.

kinematyka ruchu prostoliniowego punktu materialnego

Układ współrzędnych jest jednowymiarowy i skierowany jest w stronę ruchu cząstki

Model punktu materialnego stosujemy wtedy, gdy do rozwiązania zagadnienia nie potrzebne są wymiary poruszającego się obiektu. Nie musi to być punkt w sensie geometrycznym.

wersja na telefon

2. Obliczenia

kinematyka punktu materialnego

Podstawiamy dane do wzoru i obliczamy. Wynik przybliżamy do dwóch miejsc znaczących po wykonaniu wszystkich obliczeń.

Obliczenia wykonujemy bez przybliżeń. Końcowy wynik w tym zadaniu podajemy przybliżony do 2 cyfr znaczących - wszystkie dane w zadaniu zawierają po cyfry znaczące.

3. Obliczenie średniej prędkości

Obliczyć średnią szybkość ruchu ciała

Najpierw wyprowadzimy wzór. Korzystamy z definicji - szybkość średnia to iloraz drogi przez czas jej przebycia.

Otrzymany wzór wiąże ze sobą szybkość początkową, przyspieszenie i czas trwania ruchu. Znika we wzorze droga.

kinematyka punktu materialnego

Prędkość średnia ma wartość równą sumie prędkości początkowej i połowy przyrostu prędkości.

4. Obliczenia rachunkowe

Do otrzymanego wzoru podstawiamy dane z zadania

kinematyka punktu materialnego

9700. ATOM

Najprostszym atomem jest atom wodoru - składa się z jednego protonu i jednego elektronu. Pierwsza udana próba opisania i zrozumienia budowy atomu dokonana została przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra.

27. Model atomu wodoru według N. Bohra

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?