1146. Energia emitowana przez Słońce
2021-03-27

Strona główna

Energia emitowana przez Słońce

1. Zadanie

Wersja na telefon

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego. Wartość energii słonecznej docierającej na odległość 1 jednostki astronomicznej od Słońca nazywamy stałą słoneczną albo całkowitą irradiacją Słońca (TSI).

Wartość stałej słonecznej zmierzona przez sztuczne satelity Ziemi ma wartość 1361 watów na metr kwadratowy powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku padania promieniowania Słońca.

Obliczyć całkowitą energię emitowana przez Słońce w ciągu sekundy.

Energia emitowana przez Słońce - energia emitowana w ciągu czasu t

2. Zadanie

Energia emitowana przez Słońce - energia emitowana w ciągu czasu t

Wersja na telefon

Wprowadzamy założenia:
Słońce emituje średnio stałą ilość energii
Słońce emituje swoją energię bez wyróżniania kierunków

Energia emitowana przez Słońce - energia emitowana w ciągu 1 sekundy

Energia emitowana przez Słońce - energia wyrazona w kilowatogodzinach

3. Zadanie

Zapiszemy energię emitowana przez Słońce w ciągu jednej sekundy w kilowatogodzinach.

Kilowatogodzina jest jednostką energii stosowaną w energetyce do rozliczeń z klientami.

Jedna kilowatogodzina jest równa iloczynowi mocy jednego kilowata przez czas 1 godziny.

Jedna kilowatogodzina równa jest 3,6 megadżuli.

Energia emitowana przez Słońce - energia wyrazona w kilowatogodzinach

Energia emitowana przez Słońce - utrata masy przez Słońce

4. Zadanie

Zgodnie z równaniem Einsteina energia wysyłana przez Słońce powstała kosztem ubytku masy Słońca.

Jaka ilość masy Słońca uleciała w przestrzeń w formie promieniowania elektromagnetycznego w ciągu jednej sekundy

Energia emitowana przez Słońce - utrata masy przez Słońce

Inne strony

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM,

Mechanika

OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Strony z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?