1198. Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów sodu
2020-12-19 16:18

Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów promieniotwórczych sodu

Rozpad izotopu sodu Na20

Rozpad izotopu sodu Na21

Rozpad izotopu sodu Na22

Rozpad izotopu sodu Na24

Rozpad izotopu sodu Na25

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Schematy rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy alfa

Rozpad promieniotwórczy alfa

Z jądra emitowana jest cząstka alfa - jądro atomu helu 4

Liczba masowa jądra nowego jest o 4 mniejsza niż jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o dwa mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Z jądra emitowany jest elektron.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden większa niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Z jądra emitowany jest pozyton.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy GAMMA

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Rozpad izotopu sodu Na20

Rozpad promieniotwórczy sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na21

Rozpad promieniotwórczy sodu 21

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Rozpad izotopu sodu Na24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24 - rozpad typu beta minus

Rozpad izotopu sodu Na25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25 - rozpad typu beta minus

Termodynamika - przemiana adiabatyczna

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

288. Względność prędkości

462. Siła elektrodynamiczna.

9000. Mechanika - spis zadań

9200. Optyka - spis

9400. Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm - spis

9603. Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

9202. Soczewka cienka

Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

1074. Słownik

1020. Powiększenie mikroskopu

1020. Powiększenie lupy

1020. Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Spisy rozwiązanych zadań

Przemiana adiabatyczna

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny,

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Kilka linków z historii

Strony po polsku i po angielsku

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopu magnezu Mg23

Rozpad promieniotwórczy magnezu 23

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?