1198. Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego
2020-09-09 20:06

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów promieniotwórczych sodu

Rozpad izotopu sodu Na20
Rozpad izotopu sodu Na21
Rozpad izotopu sodu Na22
Rozpad izotopu sodu Na24
Rozpad izotopu sodu Na25

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Schematy rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy-1

Rozpad promieniotwórczy alfa

Z jądra emitowana jest cząstka alfa - jądro atomu helu 4

Liczba masowa jądra nowego jest o 4 mniejsza niż jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o dwa mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Z jądra emitowany jest elektron.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden większa niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy-3

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Z jądra emitowany jest pozyton.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy GAMMA

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Rozpad izotopu sodu Na20

Rozpad promieniotwórczy sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na21

Rozpad promieniotwórczy 7

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad izotopu sodu Na24

Rozpad promieniotwórczy 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24 - rozpad typu beta minus

Rozpad izotopu sodu Na25

Rozpad promieniotwórczy 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25 - rozpad typu beta minus

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Termodynamika - przemiana adiabatyczna

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

Spisy rozwiązanych zadań


Przemiana adiabatyczna

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Strony po polsku i po angielsku

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopu magnezu Mg23

Rozpad promieniotwórczy 11

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf