1198. Rozpad promieniotwórczy jąder atomowych
2020-12-25 08:07

Strona na telefon Strona główna

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Schematy rozpadów promieniotwórczych

Spis treści strony

Rozpad wodoru 3 - trytu

Rozpad promieniotwórczych izotopów helu

Rozpad promieniotwórczych izotopów litu

rozpad wodoru 3 (trytu)

Tryt ma nietrwałe jądro - rozpada się na jądro helu 3 i elektron oraz antyneutrino - jest to rozpad typu beta minus.

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Rozpad ten nazywamy rozpadem beta minus

Rozpad jądra Helu5

rozpad helu 5

plik pdf rozpad jądra helu 5

Izotop helu 5 jest nietrwały.

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu5 odbywa się w ten sposób, że z jądra helu 5 emitowany jest neutron.

Nowe jądro ma liczbę masową o jeden mniejszą niż jądro helu 5.

Liczba atomowa nowego jądra jest taka sama jak jądra wyjściowego.

Powrót do spisu treści

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu 6

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu 6

Hel 6 rozpada się emitując elektron. Powstaje trwałe jądro litu 6.

Powrót do spisu treści

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 5

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 5

Lit 5 rozpada się na trwałe jądro helu 4 i proton (jądro wodoru).

Powrót do spisu treści

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 8

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 8

W wyniku rozpadu litu 8 powstaje nietrwałe jądro berylu 8, elektron i antynetrino.

Rozpad ten można wytłumaczyć jako rozpad neutronu na proton, elektron i antynetrino. Rozpad taki może zaistnieć wtedy, gdy w jądrze jest nadmiar neutronów.

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 6

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 6

Jądro berylu 6 rozpada się emitując pozyton (antyelektron), neutrino i lit 6. Jest to więc rozpad beta plus.

Rozpad jądra berylu 6 możemy interpretować jako "rozpad" protonu na neutron, antyelektron i neutrino.

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego - wychwyt elektronu

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego - wychwyt elektronu

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 8

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 8

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 11

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 11

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 8

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 8

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 12

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 12

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 13

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 13

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 14

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 14

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 15

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 15

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 12

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 12

9700. ATOM

9000. Mechanika<

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 13

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 13

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 16

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 16

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 17

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 17

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 14

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 14

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 15

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 15

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 19

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 19

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 16

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 16

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 17

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 17

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 18

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 18

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 23

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 23

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21

Scematy rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 23

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 23

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 27

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 27

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 29

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 28

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 26

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 26

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 28

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 28

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 26

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 26

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 27

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 27

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 31

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 31

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fostoru 28

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 28

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 29

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 29

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 30

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 30

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fostoru 34

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 34

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 31

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 31

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 35

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 35

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 37

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 37

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 32

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 33

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 33

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 34

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 34

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 36

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 36

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 39

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 39

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 40

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 40

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 35

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 37

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 37

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 39

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 39

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 41

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 41

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 42

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 42

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 38

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 42

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 42

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 43

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 43

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 41

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 41

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 45

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 45

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 47

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 47

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 44

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 44

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 46

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 49

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 49

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 50

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 50

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 44

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 44

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 45

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 45

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 46

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 46

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 47

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 47

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 48

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 48

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 49

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 49

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 55

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 55

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 50

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 50

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 51

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 51

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 52

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 52

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 54

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 54

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 56

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 56

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 53

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 55

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 55

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 59

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 59

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego kobaltu 56

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego kobaltu 56

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?