1202. Ruch jednostajny po okręgu. Fizyka szkolna - przykłady i zadania
2020-09-09 18:40

Kinematyka - ruch jednostajny.

Zadanie - ruch jednostajny po okręgu

Obliczyć wartość prędkości ruchu Ziemi wokół Słońca.

Przyjąć, że orbita Ziemi jest kołowa i wartość prędkości jest stała.

Od obliczeń przyjąć wartość promienia orbity Ziemi równą 150 milinów kilometrów, długość roku równą 365 i ćwierć dnia oraz wartość pi równą 3,14.

Dane

Szukane

Wzór na szybkość

Założenia

Obliczenia

Wyniki

O ruchu możemy mówić tylko wtedy, gdy wybierzemy układ odniesienia - ciało względem którego opisujemy ruch.

Zadanie wymaga posługiwania się dwoma różnymi układami odniesienia wykorzystywanymi do opisu tego samego ruchu ciała.

Treść zadania

Do rozwiązania zadania potrzebne są pojęcia:

Dodawanie prędkości

Odejmowanie prędkości

Względność prędkości

Treść zadania

Wielkości dane

rok wyrażony w sekundach

Czas obiegu Ziemi wokół Słońca w sekundach

Treść zadania

wzór na prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca

Wzór na prędkość Ziemi w ruchu wokół Słońca

Wielkości szukane

Prędkość v ruchu Ziemi wokół Słońca

Treść zadania

Wyprowadzenie wzoru

Założenia

Zakładamy, że:

Tekst zadania

Obliczenie wartości prędkości

Obliczenie prędkości Ziemi w ruchu wokół Słońca

Obliczenie prędkości Ziemi w ruchu wokół Słońca

Treść zadania

Wyniki końcowe

Prędkość Ziemi w ruchu obiegowym wokół Słońca jest równa około 30 kilometrów na sekkundę

Treść zadania