1204. Fotony
2021-01-17 13:48

Strona główna na telefon

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Najmniejszą porcję promieniowania elektromagnetycznego nazywany fotonem.

Foton to inaczej kwant energii promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Energia fotonu ma wartość zależną wprost proporcjonalnie od częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Wartość energii fotonu obliczamy mnożąc stałą Plancka przez częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Podstawowe wzory

energię fotonu obliczamy jako iloczyn stałej Plancka przez częstotliwość

Energię fotonu obliczamy jako iloczyn stałej Plancka przez częstotliwość

energię fotonu obliczamy jako iloczyn stałej Plancka przez częstotliwość

Częstotliwość obliczamy dzieląc energię fotonu przez stałą Plancka

energię fotonu obliczamy jako iloraz lioczynu stałej Plancka i prędkości światła przez długość fali elektromagnetycznej

Energię fotonu obliczamy jako iloraz iloczynu stałej Plancka i prędkości światła przez długość fali elektromagnetycznej

długość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz iloczynu stałej Plancka i prędkości światła przez energię fotonu

Długość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz iloczynu stałej Plancka i prędkości światła przez energię fotonu

długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloczyn prędkości światła w próżni i okresu drgań fali

Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloczyn prędkości światła w próżni i okresu drgań fali

Okres drgań fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz długość fali w próżni przez prędkość światła w próżni

Okres drgań fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz długość fali w próżni przez prędkość światła w próżni

Częstotliwość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz prędkości światła w próżni przez długość fali elektromagnetycznej w próżni

Częstotliwość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz prędkości światła w próżni przez długość fali elektromagnetycznej w próżni

Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloraz prędkości światła wp różni przez częstotliwość fali

Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloraz prędkości światła wp różni przez częstotliwość fali

Częstotliwość fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez okres drgań fali

Częstotliwość fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez okres drgań fali

Okres drgań fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez częstotliwość fali

Okres drgań fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez częstotliwość fali

Przykłady obliczania energii fotonu (kwantu energii)

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

Obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

Przykłady obliczania długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy dana jest częstotliwość

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość fali

Przykłady zastosowania zapisu naukowego liczb - notacji wykładniczej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zastosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zastosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zastosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zastosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

zastosowanie zapisu liczby w postaci naukowej

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma.

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?