1205. Przykłady obliczeń prędkości - dokładność wyniku
2021-01-17 12:43

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Przykłady obliczeń prędkości - dokładność wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

Obliczenie prędkości - podanie dokładności otrzymanego wyniku.

W wyniku otrzymanym na kalkulatorze możemy otrzymać 8 i więcej cyfr. Ile cyfr z końcowego wyniku wpisujemy jako ostateczny wynik?

W zadaniach szkolnych umawiamy się często (ale nie zawsze), że wystarczą dwie lub trzy cyfry znaczące

Wartość jakiejś wielkości wyrażona jako równa jeden może być wtedy zapisana jako 1,0 lub 1,00. Są to różne wartości.

Pierwsza liczba mieści się w przedziale od 0,9 do 1,1

Druga liczba mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01

W pierwszym przykładzie znamy dokładności dwóch wartości wielkości przyjętych do obliczeń. Jeśli dokładności są różne, to w wyniku końcowym przyjmujemy dokładność mniejszą. W tym przykładzie przyjmujemy dokładność 0,1.

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603.Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

 

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?