1208. Energia fotonu
3 - 2020-09-12 14:36

Strona główna na telefon

Energia fotonu

Obliczanie energii fotonu dla danej długości fali elektromagnetycznej.

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Dana jest długość światła w próżni.

Obliczyć energię fotonu,
pęd fotonu,
częstotliwość fali.

Istotna jest informacja o długości światła w próżni. W ośrodkach materialnych długość fali elektromagnetycznej jest mniejsza. Nie zmienia się częstotliwość, czyli nie zmienia się energia fotonu.

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

  Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm