1208. Energia fotonu
2020-09-07 21:11

Strona na telefon

Energia fotonu

Obliczanie energii fotonu dla danej długości fali elektromagnetycznej.

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Dana jest długość λ światła w próżni.

Obliczyć energię Ef fotonu, pęd p fotonu i częstotliwość f fali.

Istotna jest informacja o długości λ światła w próżni. W ośrodkach materialnych długość fali elektromagnetycznej jest mniejsza. Nie zmienia się natomiast częstotliwość f, czyli nie zmienia się energia Ef fotonu.

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Zależności między wielkościami opisującymi fale

Długość λfali równa jest iloczynowi prędkości c rozchodzenia się fali i okresu T drgań

Częstotliwość f fali to odwrotność okresu T drgań.

Okres drgań T fali to odwrotność częstotliwości f drgań.

Długość λ fali równa jest ilorazowi prędkości c rozchodzenia się fali przez częstotliwość f drgań

Obliczanie częstotliwości fotonu

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie pędu fotonu

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu w elektronowoltach

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Obliczanie energii fotonu, pędu i częstotliwości

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm