1209. Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała
2020-09-07 21:02

Strona na telefon

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Zadanie 1

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem 2 m/s2. Po upływie jednej sekundy ciało uzyskało prędkość 6 m/s.

Jaka była prędkość ruchu ciała na początku pomiaru czasu?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie szybkości początkowej

Zadanie 2

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem 2,5 m/s2. Po upływie czasu 3 s ciało uzyskało prędkość 10 m/s.

Jaka była prędkość ruchu ciała na początku pomiaru czasu?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie szybkości początkowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie szybkości początkowej

Zadanie 3

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem 2 m/s2. Po upływie czasu 10 s ciało uzyskało prędkość 25 m/s.

Jaka była prędkość ruchu ciała na początku pomiaru czasu?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie szybkości początkowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie szybkości początkowej

Obliczanie przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Zadanie 4

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem. Po upływie czasu 5 s ciało uzyskało prędkość 13 m/s. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 3 m/s.

Jakie było przyspieszenie ruchu tego ciała?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Zadanie 5

Ciało punktowe porusza się z ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem. Po upływie czasu 25 s ciało uzyskało prędkość 30 m/s. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 5 m/s.

Jakie było przyspieszenie ruchu tego ciała?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - wartość prędkości końcowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Zadanie 6

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 2 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 1 m/s.

Jaka była prędkość ruchu tego ciała po upływie 3 s?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Zadanie 7

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 1 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 3 m/s.

Jaka była prędkość ruchu tego ciała po upływie 6 s?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Zadanie 8

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 0,5 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 4 m/s.

Jaka była prędkość ruchu tego ciała po upływie 8 s?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Zadanie 8

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 0,5 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 0,5 m/s.

Jaka była prędkość ruchu tego ciała po upływie 10 s?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie wartości prędkości końcowej

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - obliczanie czasu ruchu

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Zadanie 9

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 2 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 5 m/s, natomiast prędkość końcowa była równa 30 m/s

Ile czasu trwał ten ruch?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Zadanie 10

Ciało punktowe porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem równym 20 m/s2. W chwili początkowej prędkość ruchu ciała była równa 100 m/s, natomiast prędkość końcowa była równa 1000 m/s

Ile czasu trwał ten ruch?

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - obliczanie czasu ruchu

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?