1212. Fizyka szkolna - zadania
2020-09-09 18:38

Strona główna na telefon

Ruch jednostaajnie przyspieszony prostoliniowy

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - stałe przyspieszenie (kierunek, zwrot i wartość).

Zadanie 1

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości ciała po czasie 3 s, jeśli przyspieszenie równe jest 2 metry na sekundę do kwadratu a prędkość początkowa ma wartość 5 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Torem ruchu jest linia prosta. Przyspieszenie ma stały kierunek , zwrot i wartość.

Zadanie 2

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości początkowej ruchu ciała, jeśli prędkość końcowa była równa jest 10 metrów na sekundę, a czas ruchu ciała byl równy 3 sekundy.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 3

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość przyspieszenia ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa jest 5 metrów na sekundę, a prędkość końcowa ma wartość 20 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 4

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć czas ruchu ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa była 10 metrów na sekundę, prędkość końcowa miała wartość 30 metrów na sekundę, a przyspieszenie było równe 2 metry na sekundę do kwadratu..

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony