1212. Fizyka szkolna - zadania - kinematyka
2020-09-07 12:04

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - stałe przyspieszenie (kierunek, zwrot i wartość).

Zadanie 1

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości ciała po czasie 3 s, jeśli przyspieszenie równe jest 2 metry na sekundę do kwadratu a prędkość początkowa ma wartość 5 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Torem ruchu jest linia prosta. Przyspieszenie ma stały kierunek , zwrot i wartość.

Zadanie 2

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości początkowej ruchu ciała, jeśli prędkość końcowa była równa jest 10 metrów na sekundę, a czas ruchu ciała byl równy 3 sekundy.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 3

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość przyspieszenia ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa jest 5 metrów na sekundę, a prędkość końcowa ma wartość 20 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 45

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć czas ruchu ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa była 10 metrów na sekundę, prędkość końcowa miała wartość 30 metrów na sekundę, a przyspieszenie było równe 2 metry na sekundę do kwadratu..

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

rozpad promieniotworczy alfa
rozpad promieniotworczy beta minus
Rozpad promieniotwórczy beta plus Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?