1212. Fizyka szkolna - zadania
2020-09-09 20:25

Strona główna

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

ruch prostoliniowy

Jednostki podstawowe wielkości opisujących ruch

ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - stałe przyspieszenie (kierunek, zwrot i wartość).

Zadanie 1

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości ciała po czasie 3 s, jeśli przyspieszenie równe jest 2 metry na sekundę do kwadratu a prędkość początkowa ma wartość 5 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

ruch prostoliniowy ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Torem ruchu jest linia prosta. Przyspieszenie ma stały kierunek , zwrot i wartość.

Zadanie 2

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości początkowej ruchu ciała, jeśli prędkość końcowa była równa jest 10 metrów na sekundę, a czas ruchu ciała był równy 3 sekundy.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

ruch prostoliniowy ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 3

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość przyspieszenia ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa jest 5 metrów na sekundę, a prędkość końcowa ma wartość 20 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

ruch prostoliniowy ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 5

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć czas ruchu ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa była 10 metrów na sekundę, prędkość końcowa miała wartość 30 metrów na sekundę, a przyspieszenie było równe 2 metry na sekundę do kwadratu.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

rozpady_promieniotworcze/schematy

Rozpad promieniotwórczy alfa.

rozpady_promieniotworcze/schematy

Rozpad promieniotwórczy beta minus.

rozpady_promieniotworcze/schematy

Rozpad promieniotwórczy beta plus.

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?