1212. Fizyka szkolna - zadania. Kinematyka
2020-12-18 17:40

Strona na telefon

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Ruch prostoliniowy Ruch prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - stałe przyspieszenie (stały kierunek, stały zwrot i stała wartość).

Zadanie 1

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości v ciała po czasie t=3 s, jeśli przyspieszenie równe jest a=2 m/s2 (2 metry na sekundę do kwadratu) a prędkość początkowa ma wartość v0=5 metrów na sekundę.

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Jak czytać jednostkę przyspieszenia? Zapis dosłownie brzmi metr na sekundę do kwadratu (lub podobnie). W czym jest problem? Otóż nie ma wielkości fizycznej, której jednostką jest sekunda do kwadratu.

Jednak z definicji przyspieszenia można tę jednostkę "zrozumieć" - jest to przyrost prędkości o jeden metr na sekundę w ciągu jednej sekundy.

Zapis byłby wtedy jednak mniej "elegancki" 1 (m/s)/s. W związku z tym potraktowac można jednostkę przyspieszenia jako wyrażenie algebraiczne i wtedy możemy zapisać jako 1 m/s2

Definicja metra "metr, oznaczenie m, jest to jednostka SI długości. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m ⋅ s-1, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆νCs."

Definicja metra na Wikipedii

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Torem ruchu jest linia prosta. Przyspieszenie ma stały kierunek, zwrot i wartość.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony - stałe przyspieszenie (kierunek, zwrot i wartość).

Jesli prędkość początkowa i przyspieszenie maja ten sam kierunek, to przyspieszenie i prędkość w dowolnej chwili też będą miały ten sam kierunek. Dla takiego ruchu wybieramy układ współrzędnych mający tylko jedną oś - oś będącą kierunkiem prędkości początkowej. Dalej ruch rozpatrujemy w postaci skalarnej.

Zadanie 1

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości v ciała po czasie t=3 s, jeśli przyspieszenie a=2 m/s2 (2 metry na sekundę do kwadratu) a prędkość początkowa ma wartość v0=5 m/s (5 metrów na sekundę).

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Definicja sekundy - „sekunda, oznaczenie s, jest to jednostka SI czasu. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej częstotliwości cezowej ∆νCs, to jest częstotliwości nadsubtelnego przejścia w atomach cezu 133 w niezaburzonym stanie podstawowym, wynoszącej 9 192 631 770, wyrażonej w jednostce Hz, która jest równa s-1

Definicja sekundy na Wikipedii

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 2

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość prędkości początkowej ruchu ciała, jeśli prędkość końcowa była równa jest vk=10 m/s (10 metrów na sekundę), a czas ruchu ciała byl równy t=3 s (3 sekundy).

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Po co nam dokładne pomiary długości?

Odpowiedź na stronie Głównego Urzędu Miar

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 3

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć wartość przyspieszenia ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa jest vp=5 m/s (5 metrów na sekundę), a prędkość końcowa ma wartość vk=20 m/s (20 metrów na sekundę).

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Po co nowe definicje jednostek podstawowych układu SI?

Redefinicja SI - broszura GUM w formacie pdf

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

Zadanie 45

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem.

Obliczyć czas t ruchu ruchu ciała, jeśli prędkość początkowa równa była vp=10 m/s (10 metrów na sekundę), prędkość końcowa miała wartość vk=30 m/s (30 metrów na sekundę), a przyspieszenie było równe a=2 m/s2 (2 metry na sekundę do kwadratu).

Prędkość początkowa i przyspieszenie mają ten sam kierunek i ten sam zwrot.

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

rozpady_promieniotworcze/schematy
rozpady_promieniotworcze/schematy
rozpady_promieniotworcze/schematy
Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki
Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm