1215. Dynamika relatywistyczna.
2020-09-07 20:58

Strona na telefon

1. Zadanie

W kineskopie elektrony są rozpędzone napięciem 18 kV. Obliczyć prędkość elektronów metodą klasyczną i relatywistyczną. W jakiej temperaturze gazu (plazmy) elektrony będą miały tę prędkość?

Dynamika relatywistyczna

2. Dane i wzór "klasyczny" na prędkość

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

3. Obliczenie prędkości i jej relacji do prędkości światła

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

4. Wykorzystanie praw relatywistycznych

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

5. Dalsze przekształcanie wzorów

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

6. Dalej przekształcamy

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

7. Dalsze przekształcenia

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

8. Końcowy wzór

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

9. Obliczenia numeryczne

Rozpędzanie elektronów w polu elektrycznym

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm