1216. Ruch elektronów w metalu
2020-11-14 15:29

Strona główna

Elektrony swobodne w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Potraktujmy elektrony swobodne w metalu jako gaz doskonały składający się z cząstek o 3 stopniach swobody.

Energię kinetyczną ruchu postępowego możemy zapisać korzystając ze stałej Boltzmanna i temperatury wyrażonej w skali Kelwina.

Przyjmijmy temperaturę metalu 27 stopni Celsjusza czyli 300 Kelwinów.

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Średnią energię elektronu możemy zapisać jako trzy drugie k razy T.

 k jest stałą Boltzmanna

T to temperatura w skali Kelwina (temperatura bezwzględna).

Temperatura gazu elektronowego jest równa temperaturze metalu - zakładamy bowiem stan równowagi termodynamicznej w metalu

Elektrony traktujemy jak kulki o punktowych rozmiarach. Mają one trzy stopnie swobody, dlatego we wzorze na średnią energię kinetyczną występuje w liczniku współczynnik 3.

W bryle metalu występują również elektrony o innych prędkościach. Z podanego wzoru obliczamy średnią wartość prędkości.

Obliczmy teraz wartość prędkości średniej dla temperatury 400 K czyli około 127 stopni Celsjusza.

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Wartość średnięj prędkości elektronów swobodnych dla temperatury 300 Kelwinów czyli 27 stopni Celsjusza.

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm