1218. Szczególna teoria względności.
2020-09-07 20:53

Strona na telefon

Energia relatywistyczna i pęd relatywistyczny

Szczególna teoria względności

Jednym z głównych twierdzeń Szczególnej Teorii Względności jest równoważność masy i energii czyli energia może występować w formie czystej energii i w formie masy (materii).

Składniki całkowitej energii relatywistycznej

Szczególna teoria względności

Całkowita energia ciała zależy od masy tego ciała i od prędkości ruchu tego ciała.

Całkowita energia ciała jest sumą energii spoczynkowej i energii kinetycznej ruchu ciała.

Związek między całkowitą energią relatywistyczną a pędem relatywistycznym

Szczególna teoria względności

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma (γ)

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego gamma - γ.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001., Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm