1219. Termodynamika
2020-09-09 20:19

Strona główna na telefon

Termodynamika - wzory

Definicja ciśnienia - parcie podzielić przez powierzchnię.

Termodynamika

Definicja ciśnienia - parcie podzielić przez powierzchnię.

Siła parcia jest zawsze prostopadła do powierzchni, na którą naciska.

Gęstość substancji ciała

Termodynamika

Ciepło pobrane do ogrzania ciała

Termodynamika - Ciepło pobrane do ogrzania ciała

Ciepło pobrane do przemiany fazowej - stopienia, krzepnięcia, parowania, skraplania ciała

Termodynamika

Równanie stanu gazu doskonałego

Termodynamika

Równanie Clapeyrona

Termodynamika

Ciepło molowe

Termodynamika

Parowanie cieczy odbywa sie w każdej temperaturze istnienia ciała w fazie cieczy

Pierwsza zasada termodynamiki

Termodynamika - Pierwsza zasada termodynamiki

Praca gazu pod stałym ciśnieniem

Termodynamika

Sprawność silnika cieplnego

Termodynamika

Sprawność silnika Carnota

Termodynamika

Silnik Carnota jest silnikiem idealnym - nie ma silników cieplnych o większej sprawności.

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm - elektrostatyka, magnetyzm, indukcja elektromagnetyczna