1220. Optyka geometryczna - wzory
2020-09-09 20:14

Strona główna na telefon

Optyka geometryczna - wzory

1. Zwierciadło kuliste

Optyka geometryczna - wzory

Zwierciadłem kulistym nazywamy wycinek powierzchni kulistej (wycinek sfery).

Środek powierzchni kulistej i środek wycinka (zwierciadła wyznaczają prostą - główną oś optyczna zwierciadła.)

Równanie zwierciadła kulistego jest dobrze spełnione dla promieni świetlnych biegnących blisko osi optycznej zwierciadła (promienie przyosiowe).

Ogniskową zwierciadła nazywamy odległość środka zwierciadła od ogniska zwierciadła.

Ogniskiem zwierciadła wklęsłego nazywamy punkt na głównej osi optycznej, w którym skupiają się promienie padające na zwierciadło równolegle do osi optycznej. zwierciadła

2. Soczewka sferyczna cienka

Optyka geometryczna - wzory

3. Soczewka sferyczna cienka - równanie materiałowe

Optyka geometryczna - wzory

4. Ogniskowa zwierciadła kulistego

Optyka geometryczna - wzory

5. Zdolność skupiająca

Optyka geometryczna - wzory

6. Kąt graniczny

Optyka geometryczna - wzory

7. Kąt Brewstera

Optyka geometryczna - wzory

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?