145. Ruch opóźniony - zadanie
2021-02-02 18:20

Strona na telefon

Ruch opóźniony - zadanie

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000 kg jedzie z prędkością 108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300 m.

A) Obliczyć pracę W sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
B) Obliczyć średnią siłę Fśr hamującą.
C) Obliczyć średnie przyspieszenie aśr (opóźnienie) ruchu.
D) Obliczyć czas hamowania t, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.

Rozwiązanie

Co jest przyczyną zmiany ruchu?

Jakie siły działają na samochód w czasie jazdy ze stałą prędkością?

Jaki jest skutek działania tych sił?

Dlaczego przyjmujemy założenia o stałej sile?

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

Jaka jest definicja pracy mechanicznej?

Jakie jest przesunięcie ciała?

Jaka jest siła działająca na ciało?

Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia)

B) Obliczyć średnią siłę hamującą

Obliczyć średnią siłę hamującą

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym

Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki - Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii - Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?