Strona na telefon

169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Dwa ciała oddziałujące grawitacyjnie możemy scharakteryzować za pomocą energii potencjalnej takiego ukłądu.

Energia potencjalna satelity Ziemi. Energia potencjalna układu Ziemia - satelita


Prawo powszechnego ciążenia - prawo powszechnej grawitacji.

Do wyniesienia satelity na konkretną orbitę ważna jest różnica energii całkowitej między wartością dla orbity i wartością na powierzchni Ziemi.

Do oszacowania pracy wykonanej przez silniki rakiety potrzebne są jeszcze informacje dotyczące pracy potrzebnej na pokonanie oporów ruchu powietrza.

Obliczenie energii potencjalnej satelity względem powierzchni Ziemi daje jednak dobrą orientację o jakich wartościach energii trzeba myśleć w tym problemie.

W tabeli przedstawione są obliczone teoretycznie wartości energii potencjalnej satelity na różnych orbitach.

Energia potencjalna satelity obliczona jest dla różnych wysokości lotu satelity. Podstawową wysokością jest poziom zerowy - powierzchnia Ziemi.

Wysokości h podane są w metrach, czyli 100 km, to 10 do piątej potęgi metrów=105, 200 km - to 2 razy 10 do potęgi piątej metrów.

Energia potencjalna układu dwu ciał o symetrii kulistej (centralnej) zależy od mas tych ciał i od odległości między środkami tych ciał.

Odległość między satelitą a środkiem Ziemi obliczamy dodając wysokość do promienia Ziemi.

Energię otrzymamy w dżulach.

Energia potencjalna układu dwu ciał jest ujemna (zakładamy, że ciała oddalone od siebie na dowolnie dużą odległość mają energię potencjalną równą zero).Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?