Strona na telefon

184. Energia potencjalna grawitacyjna

Model punktu materialnego zastosujemy do obliczania energii satelity w centralnym polu grawitacyjnym Ziemi.

Energia potencjalna grawitacyjna

Dynamika.

Energia.

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.

Energia potencjalna grawitacyjna związanego układu ciał jest ujemna - do rozerwania tego układu potrzebna jest praca.

Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał jest równa zero, gdy ciała te są oddalone na nieskończenie wielką odległość.

Zadanie

Satelita ma masę 300kg.

Obliczyć jego energię potencjalną Epna różnych wysokościach nad Ziemią od 100km do 3000km.

Rozwiązanie

Dla odległości 100km i większych od powierzchni Ziemi trzeba stosować ogólny wzór na energię potencjalną.

Energia potencjalna grawitacyjna związanego układu ciał jest ujemna Wyniki obliczeń dla różnych wysokości nad powierzchnią Ziemi przedstawione są w tabeli

Energia potencjalna grawitacyjna związanego układu ciał jest ujemna
Energia potencjalna grawitacyjna związanego układu ciał jest ujemna

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM, Mechanika,  optyka,  grawitacja,  Elektrostatyka,  Magnetyzm, Prąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,