2000. Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów
2020-09-07 21:24

Strona na telefon

Chemia szkolna - równania reakcji zobojętniania kwasów

Reakcja potasu z kwasem węglowym

Master slide 2 K + 2 H + + CO 3 2 - 2 K + + CO 3 2 - + H 2 ^ potas + kwas węglowy węglan potasu + wodór ( gazowy ) 2K + H 2 CO 3 K 2 CO 3 + H 2 ^

Reakcja tlenku potasu z kwasem węglowym

Master slide K 2 O + 2 H + + CO 3 2 - 2 K + + CO 3 2 - + H 2 O tlenek potasu + kwas węglowy węglan potasu + woda K 2 O + H 2 CO 3 K 2 CO 3 + H 2 O

Reakcja wodorotlenku potasu z kwasem węglowym

Master slide 2 K + + 2 ( OH ) - + 2 H + + CO 3 2 - 2 K + + CO 3 2 - + 2 H 2 O wodorotlenek potasu + kwas węglowy węglan potasu + woda 2 K ( OH ) + H 2 CO 3 K 2 CO 3 + 2 H 2 O

Reakcja potasu z kwasem chlorowodorowym

Master slide 2 K + 2 H + + 2 Cl - 2 K + + 2 Cl - + H 2 ^ potas + kwas chlorowodorowy chlorek potasu + wodór ( gazowy ) 2 K + 2 HCl KCl + H 2 ^

Reakcja tlenku potasu z kwasem chlorowodorowym

Master slide K 2 O + 2 H + + 2 Cl - 2 K + + 2 Cl - + H 2 O tlenek potasu + kwas chlorowodorowy chlorek potasu + woda K 2 O + 2 HCl 2 KCl + H 2 O

Reakcja wodorotlenku potasu z kwasem chlorowodorowym

Master slide 2 K ( OH ) + 2 H + + 2 Cl - 2 K + + 2 Cl - + 2 H 2 O wodorotlenek potasu + kwas chlorowodorowy chlorek potasu + woda K 2 O + 2 HCl 2 KCl + 2 H 2 O