210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa
2021-03-20

Strona główna na komputer

210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa

Model punktu materialnego zastosujemy do problemu spadku ciała w polu grawitacyjnym Ziemi tuz przy powierzchni Ziemi.

Zadania związane ze spadkiem swobodnym - odmiana zadań na ruch jednostajnie przyspieszony

Zakładamy, że pole grawitacyjne jest jednorodne.

Zadanie

Ciało spada swobodnie z wysokości H. Jak długi czas t trwał ruch? Jaką szybkość v (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.

Jest to ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Droga ciała równa jest wysokości, z której to ciało spadło.

Po podstawieniu do wzoru na drogę otrzymamy - wzór na drogę w spadku swobodnym

Po przekształceniach otrzymamy wzór na czas spadku z wysokości H.

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Prędkość tuż przed uderzeniem w powierzchnię Ziemi obliczymy ze wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym

Po podstawieniu otrzymanego wyrażenia na czas spadku dostajemy wzór na prędkość końcową w spadku swobodnym

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?