220. Grawitacja i ruch satelity
2021-03-18

Strona na telefon

220. Grawitacja i ruch satelity

Do analizy ruchu satelity zastosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary satelity. Ziemię traktujemy jako symetryczną kulę.

Grawitacja i ruch satelity.

Pole grawitacyjne centralne.

Wyprowadzić zależności na prędkość satelity na orbicie kołowej. Wyprowadzić zależność na energię satelity na orbicie.

Jak wykorzystać prawo powszechnego ciążenia i jego konsekwencje?
Jak wysoko doleci ciało rzucone pionowo w górę na Księżycu, jeśli trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Założenia:

Planeta jest kulą o promieniu r.

Masa planety wynosi M i jest rozmieszczona równomiernie.

Satelita okrąża planetę po orbicie kołowej o promieniu R większym niż promień planety.

Planeta nie ma atmosfery - brak oporów ruchu.

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość

(2kB) pierwsza prędkość kosmiczna satelity na orbicie R

Jest to pierwsza prędkość kosmiczna dla orbity R.

Na tej orbicie satelita o masie m ma energię kinetyczną

(2kB) energia kinetyczna satelity na orbicie o promieniu R

Na orbicie o promieniu 4R satelita będzie miał prędkość

(3kB) prędkość satelity na orbicie o promieniu 4R

Na tej orbicie satelita o tej samej masie m będzie miał energię kinetyczną

(2kB) energia kinetyczna satelity na orbicie 4R

Energia kinetyczna satelity zmalała o

(4kB) zmiana energii kinetycznej - różnica

Energia kinetyczna zmalała 4 razy

(4kB) zmiana energii kinetycznej - iloraz

Jak wysoko doleci ciało rzucone pionowo w górę na Księżycu, jeśli trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?