223. Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna grawitacyjna w polu centralnym
2021-07-15

223. Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna

Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna

Satelita o masie m okrąża Ziemię na orbicie o promieniu R i o środku okręgu w środku Ziemi.

Jaka jest energia potencjalna satelity na orbicie o promieniu R, a jaka na orbicie o promieniu 4R?

Jaka była zmiana energii potencjalnej przy zmianie orbity?

Wyprowadzić wzór na różnicę tej zmiany i wzór na stosunek (iloraz) energii na obu orbitach.

Założenia (czyli uproszczenia):

1. Planeta jest kulą o promieniu r .
2. Masa planety wynosi M i jest rozmieszczona równomiernie (może być symetria sferyczna).
3. Satelita okrąża planetę po orbicie kołowej o promieniu R większym niż promień planety (ruch po okręgu).
4. Planeta nie ma atmosfery - brak oporów ruchu (zachowana jest energia kinetyczna przy ruchu po tej samej orbicie).

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość określoną wzorem wynikającym z zasad dynamiki i prawa powszechnej grawitacji:

prędekość satelity na orbicie o promieniu R

Prędkość tę nazywamy pierwszą prędkością kosmiczną dla orbity R (dla różnych orbit prędkość ta przyjmuje różne wartości).

Na orbicie o promieniu R satelita o masie M ma energię potencjalną

energia potencjalna satelity znajdującego sie na orbicie o promieniu R

Energia potencjalna jest ujemna, bo zakładamy, że dla ciał oddalonych bardzo, bardzo daleko energia potencjalna jest równa zero. Dla oddalenia od siebie ciał oddziałujących grawitacyjnie trzeba wykonać pracę czyli energię należy zwiększyć.

Na orbicie o promieniu 4R satelita będzie miał energię potencjalną

energia potencjalna satelity na nowej orbicie

Energia potencjalna satelity wzrosła, ale nadal jest ujemna.

porównanie wartości energii potencjalnej satelity na dwóch orbitach

Energia wzrosła 4 razy

porównanie ilorazowe energii potencjalnej satelity na róznych orbitach

Pamiętamy, że energia tego układu ma wartość ujemną - układ jest związany (dla rozdzielenia układu potrzebna jest energia z zewnątrz).

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Strona na komputer

Strona główna