260. Kinematyka punktu materialnego
2021-03-23

Strona główna na komputer

260. Wykres zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Kinematyka punktu materialnego

Własności ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego.

Zadanie

Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

Prędkość początkowa jest równa zero.

Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów.

Czas mierzymy od chwili zero.

Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1 s.

Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1 m.

Po co ekonomiście fizyka w wydaniu szkolnym?

Wystarczy popatrzeć w równania opisujące procesy ekonomiczne. Często są równie skomplikowane jak równania fizyki. Dodatkowa trudność polega na tym, że praw tych nie można weryfikować za pomocą powtarzalnych eksperymentów.

Procesy ekonomiczne (inaczej niż fizyczne) zachodzą zawsze w innych warunkach.

Równania próbujące opisać procesy ekonomiczne są bardzo złożone także dlatego, że muszą uwzględniać tylko wybrane czynniki wpływające na przebieg procesu. Pominąć więc można istotne czynniki.

Weryfikowanie praw ekonomicznych następuje tylko na podstawie realiów życia społecznego.
Nie da się praw tych zweryfikować w odizolowanych układach.

Dlatego też fizyka pozwalająca analizować przebieg procesów odizolowanych od otoczenia ma ogromny walor kształtujący umiejętność konstruowania prostych modeli i następnie przybliżania ich do rzeczywistości poprzez wprowadzanie kolejnych czynników wpływających na przebieg procesu.

Zastosowanie analogii może pozwolić ekonomistom na analizę problemów bez prowokowania katastrof społecznych.

Zadanie

Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

Prędkość początkowa jest równa zero. Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów. Czas mierzymy od chwili zero. Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1 s. Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1 m.

Dane i szukane wielkości fizyczne

Dane i szukane wielkości fizyczne

Dane i szukane wielkości fizyczne

Tabela do sporządzenia wykresu

Tabela do sporządzenia wykresu

Wykres zależności położenia od czasu

Wykres zależności położenia od czasu.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?