286. Fizyka szkolna - kinematyka - zadania
2021-03-26

Strona na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

286. Względność prędkości

Zadanie - ruch względem dwóch układów odniesienia

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).

Wyprowadzenie wzorów Wynik końcowy

O ruchu możemy mówić tylko wtedy, gdy wybierzemy układ odniesienia - ciało względem którego opisujemy ruch.

Zadanie wymaga posługiwania się dwoma różnymi układami odniesienia wykorzystywanymi do opisu tego samego ruchu ciała.

Występują więc informacje o ruchu ciała względem każdego układu odniesienia i informacja o ruchu jednego układu odniesienia względem drugiego.

Wyprowadzenie wzorów

Wynik końcowy

Kinematyka

Kinematyka jest działem mechaniki. Kinematyka opisuje ruch. Kinematyka nie analizuje przyczyn zmian ruchu.

Kinematyka. Względność ruchu.

Częstym zagadnieniem kinematyki jest konieczność opisywania ruchu w różnych układach odniesienia.

Dalej znajduje się "praktyczny" przykład zadania wykorzystującego dwa różne układy odniesienia.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Dodawanie prędkości

Odejmowanie prędkości

Względność prędkości

Zadanie - przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20 km/h, a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.

Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).

Powrót do SPISU ROZWIĄZANYCH ZADAŃ MECHANIKI

Zakładamy, że:

rzeka jest prosta a woda płynie w niej tak samo w każdym miejscu;
silnik łódki pracuje stale z taką samą mocą;
pomijamy czas rozpędzania i hamowania łódki.

Prędkość łódki względem brzegu, gdy łódka płynie w dół rzeki równa jest sumie prędkości własnej łódki i prędkości nurtu rzeki.

Obliczenia

Wyprowadzenie wzorów

Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości

Przykład zadania z grawitacji

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Wynik końcowy

Obliczenia

Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości

Jeden układ - to płynąca woda (traktujemy ją jako "nieruchomą") - względem niej podajemy prędkość łódki względem wody "stojącej").

Drugi układ - układ związany z brzegiem. Względem brzegu podajemy prędkość wody (prędkość nurtu rzeki).

Efektywna prędkość łódki względem brzegu uwzględnia obie prędkości.

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

rozpad alfa rozpad beta minus
rozpad beta plus rozpad gamma

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie