4001. Szybkość średnia – ćwiczenia.
2021-04-15

Strona na telefon

Szybkość średnia – ćwiczenia.

jednostki siły

Szybkość średnia – ćwiczenia

Obliczenia wykonać należy za pomocą kalkulatora.

Wynik końcowy należy zapisać za pomocą dwóch cyfr znaczących.

Przybliżeń należy dokonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami odrzucania cyfr nieznaczących.

Pamiętać należy o jednostkach i wyrażeniu czasu w jednolitych jednostkach.

Przeliczenie szybkości wyrażonej w metrach na sekundę na szybkość wyrażoną w metrach na minutę wykonujemy mnożąc tę pierwszą przez 60.

Podobnie dokonujemy przeliczenia szybkości wyrażonej w metrach na minutę na szybkość wyrażoną w metrach na godzinę.

Zamiany metrów na kilometry dokonujemy dzieląc liczbę metrów przez 1000.

Zadanie 1.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę.
W ciągu 2 minut i 6 sekund przebyło drogę 85 metrów

Obliczyć szybkość średnią tego ciała.

Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.

Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.

Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.

Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.

Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?

Pomoc

Wykresy zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym

2.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 14 sekund przebyło drogę 413 metrów.

Obliczyć szybkość średnią tego ciała.

Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.

Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.

Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.

Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.

Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?

Pomoc

Zadanie 3.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 12 sekund przebyło drogę 326 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?

Pomoc

4.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 6 minut i 26 sekund przebyło drogę 314 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

5.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 7 minut i 13 sekund przebyło drogę 452 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

6.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 15 sekund przebyło drogę 476 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

7.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 27 sekund przebyło drogę 217 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

8.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 43 sekund przebyło drogę 404 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

9.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 6 minut i 03 sekund przebyło drogę 526 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

Zadanie 10.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 7 minut i 12 sekund przebyło drogę 529 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

11.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 28 sekund przebyło drogę 289 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

12.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 16 sekund przebyło drogę 728 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

13.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 8 minut i 32 sekund przebyło drogę 809 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

14.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 56 sekund przebyło drogę 346 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

15.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 46 sekund przebyło drogę 515 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

16.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 7 minut i 13 sekund przebyło drogę 911 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

17.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 26 sekund przebyło drogę 279 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

18.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 48 sekund przebyło drogę 749 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

19.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 22 sekund przebyło drogę 357 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc


20.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 46 sekund przebyło drogę 684 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

21.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 7 minut i 36 sekund przebyło drogę 684 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

22.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 7 minut i 53 sekund przebyło drogę 905 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

23.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 57 sekund przebyło drogę 485 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

24.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 16 sekund przebyło drogę 594 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

25.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 57 sekund przebyło drogę 911 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

Zadanie 26.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 52 sekund przebyło drogę 374 metrów.

Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

Zadanie 27.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 28 sekund przebyło drogę 349 metrów.

Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

Zadanie 28.


Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 2 minut i 45 sekund przebyło drogę 611 metrów

Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

29.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 49 sekund przebyło drogę 258 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

30.

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 5 minut i 33 sekund przebyło drogę 493 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

31

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 4 minut i 46 sekund przebyło drogę 836 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.
Obliczenia wykonać za pomocą kalkulatora.
Przepisać wynik z kalkulatora a następnie przybliżyć.
Wynik końcowy podać z dokładnością do 2 cyfr znaczących w:
a) metrach na sekundę,
b) metrach na minutę,
c) kilometrach na godzinę.
Ułożyć i rozwiązać podobne zadanie.
Czas w zadaniu wyrazić w minutach i sekundach.

Jak zrobić?
Pomoc

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?