Strona na telefon

Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

Obliczanie szybkości średniej.

Szybkość średnią obliczamy dzieląc drogę przez czas przebycia tej drogi.

vśr=s/t

Bierzemy przebytą przez ciało drogę s w określonym czasie t.

Droga może składać się z jednego lub więcej odcinków.

Jako czas bierzemy łączny czas potrzebny do przebycia całej drogi.

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Zadanie 8 Zadanie 9 Zadanie 10 Zadanie 11 Zadanie 12 Zadanie 13 Zadanie 14 Zadanie 15 Zadanie 16 Zadanie 17 Zadanie 18 Zadanie 19 Zadanie 20 Zadanie 21 Zadanie 22 Zadanie 23 Zadanie 24 Zadanie 25 Zadanie 26 Zadanie 27 Zadanie 28 Zadanie 29 Zadanie 30 Zadanie 31

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?