Obliczamy pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy

Pierwsza prędkość kosmiczna – jak ją obliczyć?

Czym jest pierwsza prędkość kosmiczna?
Prędkość jaką musi mieć ciało, by ciągle okrążać inne ciało tuż przy jego powierzchni, np. Ziemię.

Wykorzystywane dalej pojęcia

Prawo powszechnej grawitacji

Pierwsza prędkość kosmiczna

Planetoida

Planeta

Ziemia

Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy podobnie dla różnych obiektów kosmicznych

gwiazd;

planet;

księżyców;

planetoidy.

Do obliczenia (wyprowadzenia wzoru) pierwszej prędkości kosmicznej wykorzystujemy

prawo powszechnej grawitacji Newtona

prawa opisujące ruch po okręgu

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

Założenia

Ziemia i planetoida mają kształt kulisty.

Ziemia i planetoida mają jednorodną budowę w funkcji odległości od środka.

Ciało, któremu nadajemy pierwszą prędkość kosmiczną porusza się tuż przy powierzchni planety lub planetoidy.

Pomijamy atmosferę - nie występują opory ruchu.

Oznaczenia wielkości dla planetoidy i Ziemi

wielkości występujące w zadaniu Rozwiązanie zadanie - satelita geostacjonarny

Rozwiązanie

Rozpoczynamy wyprowadzanie wzoru

wyprowadzenie wzoru

Rozwiązanie – dokończenie

Kończymy wyprowadzanie wzoru

końcowy wzór

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

    Strona główna    Ruch ciał   Siły i ich skutki    Energia i praca    Prąd elektryczny    Atom i jądro atomowe  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,

  Elektromagnetyzm

  Rzuty

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?