444. Pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy
2021-04-21

Strona główna na telefon

Obliczamy pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy

Pierwsza prędkość kosmiczna - jak ją obliczyć?

Czym jest pierwsza prędkość kosmiczna?
Prędkość jaką musi mieć ciało, by ciągle okrążać inne ciało tuż przy jego powierzchni, np. Ziemię.

Wykorzystywane dalej pojęcia

Prawo powszechnej grawitacji

Pierwsza prędkość kosmiczna

Planetoida

Planeta

Ziemia

Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy podobnie dla różnych obiektów kosmicznych

gwiazd;

planet;

księżyców;

planetoidy.

Do obliczenia (wyprowadzenia wzoru) pierwszej prędkości kosmicznej wykorzystujemy

prawo powszechnej grawitacji Newtona

prawa opisujące ruch po okręgu

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;

średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;

pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa 7,9 km/s.

Założenia

Ziemia i planetoida mają kształt kulisty.

Ziemia i planetoida mają jednorodną budowę w funkcji odległości od środka.

Ciało, któremu nadajemy pierwszą prędkość kosmiczną porusza się tuż przy powierzchni planety lub planetoidy.

Pomijamy atmosferę - nie występują opory ruchu.

Oznaczenia wielkości dla planetoidy i Ziemi

Pierwsza prędkość kosmiczna.

Promień kuli

Gęstość ciała.

Objętość ciała.

Masa ciała.

Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna. Oznaczenia wielkości Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna. Oznaczenia wielkości Rozwiązanie zadanie - satelita geostacjonarny

Rozwiązanie

Rozpoczynamy wyprowadzanie wzoru

Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzanie wzoru.

Rozwiązanie -; dokończenie

Kończymy wyprowadzanie wzoru

Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzenie wzoru

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Fizyka potrzebna

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

3. Wartość siły Ziemia-Księżyc

2. Grawitacja

206. Oporność zastępcza układu oporników

288. Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

9604. Siła Lorentza

9012. Ruch z tarciem

9013. Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Strona główna

Ruch ciał

Siły i ich skutki

Energia i praca

Prąd elektryczny

Atom i jądro atomowe

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?