447. Pierwsza prędkość kosmiczna dla planet
2021-05-02

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Jaka zależność opisuje pierwszą prędkość kosmiczną?

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartościF. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Prawo powszechnej grawitacji.

Pierwsza prędkość kosmiczna dla ciała niebieskiego.

Zasady dynamiki.

Ruch jednostajny po okręgu.


Prawo powszechnej grawitacji możemy wykorzystać do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej dla planety lub innego ciała niebieskiego.

Zakładamy, w pierwszym przybliżeniu, ruch satelity po orbicie kołowej – ruch jednostajny po okręgu.

Pierwsza prędkość kosmiczna to prędkość potrzebna do tego by ciało okrążało stale planetę (bez istnienia oporów ruch) tuż przy jej powierzchni.

W ruchu jednostajnym po okręgu stałe zmienia się kierunek prędkości a wartość prędkości jest stała.

Zmiana kierunku prędkości w ruchu po okręgu wynika z istnienia przyspieszenia dośrodkowego.

Przyspieszenie dośrodkowe ma swoje źródło w sile grawitacyjnego oddziaływania planety na satelitę.

Do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej zakładamy:

ruch jednostajny po orbicie kołowej (ruch po okręgu) o promieniu równym promieniowi planety;
przyspieszenie dośrodkowe jest ilorazem kwadratu prędkości w ruchu po okręgu przez promień okręgu;
źródłem przyspieszenia dośrodkowego w ruchu satelity jest siła grawitacji;
wartość przyspieszenia pochodzącego od planety równa jest natężeniu pola grawitacyjnego w odległości równej promieniowi orbity.

Wynik końcowy – wzór na pierwszą prędkość kosmiczną.

(23kB) wzór na pierwszą prędkość kosmiczną

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartościF.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Rozwiązanie – zadanie 1

pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Rozwiązanie zadania 2

pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Rozwiązanie zadania 3

pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.

Mechanika - spis zadań

Optyka - spis

Termodynamika - spis

Elektromagnetyzm - spis

Drgania - spis

Fizyka - ogólnie

Atom - spis

Kinematyka - ruch po okręgu

Elektrostatyka

Magnetyzm - spis

Prąd elektryczny

Optyka geometryczna - spis

Siła Lorentza

Ruch z tarciem

Szybkość średnia

Soczewka cienka

Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

Słownik

Powiększenie mikroskopu

Powiększenie lupy

Optyka - okulary

Hydrostatyka

Siła dośrodkowa

ognisko soczewki

1074_słownik_g

1074_słownik_s

1074_słownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty