Strona główna na telefon

Druga zasada dynamiki Newtona

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Druga zasada dynamikiWażne pojęcia i prawa wykorzystywane w zadaniu

Mechanika

kinematyka

dynamika

prawa dynamika Newtona

druga zasada dynamiki Newtona

siła

siłą wypadkowa

masa ciała

przyspieszenie

prędkość

droga

przemieszczenie

prędkość średnia

prędkość chwilowa

Zadanie


Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada

Rozwiązanie


W zadaniu jest mowa tylko o jednej sile. Pozostałe siły są pominięte.

Traktujemy siłę z zadania jako wypadkową siłę działającą na ciało - siłę niezrównoważoną.

1.
Druga zasada dynamiki Newtona

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

2.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
485_obliczenia
3.

Uwzględniamy warunek - spoczynek w chwili 0.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada 4.

Można przejść na skalary - kierunek prędkości, przyspieszenia i siły są identyczne - zgodne z wektorem przemieszczenia.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
5.

Zapisujemy prędkość chwilową za pomocą siły i masy oraz czasu.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
6.

Dla stałego przyspieszenia prędkość średnia ma specyficzną własność.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
7.

Wyrażenie na prędkość średnią w ruchu jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
8.

Prędkość średnią wyrażamy za pomocą siły, masy i czasu.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
9.

Droga przebyta przez ciało pod działaniem stałej siły z pozycji spoczynku.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
10.

Dla siły 10 niutonów i masy 0,25 kg oraz czasu 3 sekundy otrzymujemy wynik 180 metrów.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
11.

Podstawienie danych i obliczenia.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
12.

Wynik końcowy i wzór z którego obliczyliśmy.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu