504. Postać pędowa drugiej zasady dynamiki Newtona
2021-02-02 21:00

Strona na telefon

504. Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki

Druga zasada dynamiki Newtona

Postać pędowa drugiej zasady dynamiki Newtona

Postać pędowa drugiej zasady dynamiki to uogólniona postać tej zasady dynamiki.

Ważne pojęcia i wielkości

siła

pęd

przyspieszenie

zmiana pędu

popęd siły

Założenie do wyprowadzenia zależności - przyspieszenie jest stałe.

Zależność ta jest uniwersalna, ale jej wyprowadzenie w ogólnym przypadku jest złożone.

1.

Druga zasada dynamiki w postaci "klasycznej" - szkolnej

druga zasada dynamiki Newtona

2.

Przyspieszenie.
Zapis drugiej zasady dynamiki z wykorzystaniem definicji przyspieszenia.

druga zasada dynamiki Newtona

3.

Przekształcenie wyrażenia - zmiana pędu to popęd siły.

druga zasada dynamiki Newtona

4.

Postać pędowa drugiej zasady dynamiki

druga zasada dynamiki Newtona

5.

Uniwersalny charakter pędowej zasady dynamiki Newtona

druga zasada dynamiki Newtona

6.

Wzór na siłę w pędowej postaci dynamiki Newtona

druga zasada dynamiki Newtona

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. optyka

9005. grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

Strona główna

9000. Ruch

9002. Siły

9006. Energia

9603. Prąd

9700. Atom